Vinnare Jan Billing

Vinnare Sune Persson

Vinnare Hans Pommer

Vinnare Mats Hultberg

Vinnare Torsten Karlsson

Vinnare Silvia Dita

Vinnare Annika Ingelström Nilsson

Vinnare Mikael Wåhlin

Vinnare Maria Ragnarsson

Vinnare Mirja Ångerman Valtersson

Vinnare Charlotte Wieslander

Vinnare Astrid Persson

Vinnare Inga Karlsson

Vinnare Laila Andersson

Vinnare Bo Svensson

Vinnare Kjell Svensson

Vinnare Kerstin Persson

Vinnare Ulf Bengtsson

Vinnare Gun Dahlberg

Vinnare Gonnie Svensson